Espen Sommer Eide: The Distribution of the Audible, 2015 (Lydinstallasjon)

Foto: Eliyah Mesayer